Wczesne Wspomaganie Rozwoju

 

Od października 2016 ruszył w Naszym Przedszkolu 

Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Dla wszystkich dzieci, które posiadają

opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

oferujemy do 8 godzin terapeutycznych.
Jest to maksymalny czas terapii dostępnych dla dziecka zgodnie z obowiązującą ustawa o organizacji WWR.
Dla każdego zgłoszonego dziecka powołujemy zespół specjalistów, który opracuje plan WWR
 i przydział godzin terapii zgodnie z potrzebami zawartymi w opinii.
Terapia będzie realizowana na terenie przedszkola.

Terapeuci w OWWR:

Logopeda,
Specjalista  integracji sensorycznej
Psycholog
Pepedagog specjalny
Rehabilitant.
Prosimy chętnych rodziców o wypełnienie załączonego → podania i przekazanie go dyrekcji lub wychowawcom.
Regulamin OWWR i zasady wydawania opinii o potrzebie WWR dostępne do wglądu znajdziecie PAŃSTWO w Przedszkolu.

 Dowiedz się więcej, kliknij→ WWR