Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia adaptacyjne!!!

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 

WPISOWE 400
CZESNE 450zł/miesiąc
POSIŁKI 11zł/dzień 

Więcej w zakładce OFERTA CENOWA

Rodziców dzieci, którym orzeczona została potrzeba kształcenia specjalnego, które zostaną do nas zapisane otaczamy opieką specjalistów bez dodatkowych kosztów w postaci czesnego.

Przygotowujemy diety specjalistyczne.

Koszty wyjść, atrakcji, wycieczek dzielimy z Rodzicami.

Obowiązują także zniżki:

20% zniżka na rodzeństwo
15% zniżka na krótki pobyt (poniżej 5h dziennie).