Stawiamy sobie za cel INTEGRACJĘ DZIECI, aby każde mogło dzielić się innymi tym, co w nim najlepsze. Pragniemy zapewnić dzieciom rozwijającym się nieharmonijnie i wszystkim w tzw. normie, jak najlepsze warunki do rozwoju oraz najlepsze przygotowanie wszystkich dzieci do nauki w szkole.

     KONTAKT dzieci o tak różnorodnym poziomie funkcjonowania – pod względem fizycznym, społecznym lub umysłowym – sprawia, że pod wpływem towarzystwa rówieśników dzieci same siebie MOBILIZUJĄ do pracy nad tym, aby w pełni wykorzystać swój potencjał.

     Ponadto, wychowanie integracyjne jest cennym doświadczeniem dla dzieci zdrowych. Korzystnie wpływa na ich rozwój społeczny oraz intelektualny. Wspólne przebywanie z dziećmi niepełnosprawnymi uczy je empatii, tolerancji, szacunku i otwartości wobec różnorodności. Sprzyja rozwijaniu wrażliwości emocjonalnej, poszerza wiedzę o człowieku i życiu, uczy dostrzegania potrzeb i problemów innych niż własne.

       Celem integracji jest DAĆ SZANSĘ różnym dzieciom, pozwolić nawiązać wzajemne kontakty, stworzyć jedną grupę. Pamiętajmy, że jest to proces obustronny. Wszyscy od siebie się uczą!