W swojej pracy wykorzystujemy wiele metod, których uczyliśmy się podczas studiów, kursów i warsztatów. Doświadczenie pokazało nam, że największe efekty daje mądre połączenie elementów różnych metod wychowawczych i terapeutycznych z zapałem, intuicjązwyczajną sympatią dla dzieci.

Oto niektóre z naszych metod:

  •  Metoda dobrego startu, M. Bogdanowicz
  •  Metoda symultaniczno-sekwencyjna w nauce czytania, prof. Jagoda Cieszyńska
  •  Pedagogika zabawy
  •  Elementy Kinezjologii Edukacyjnej
  •  Elementy Metody ruchu rozwijającego, Weronika Sherborne
  •  Elementy integracji sensorycznej (SI)